Zapoznaj się z ofertą kursów dla kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe

Cena szkolenia
Rodzaje kurs. szkolenie okresowe Czas kursu Ćwiczenia Praktyka Cena
SZKOLENIE OKRESOWE E-LEARNING (kandydat musi posadać PKZ) min 5 dni 35h --- 850,00 zł
SZKOLENIE OKRESOWE MODUŁOWE 5x1mod. 1mod. --- 200,00 zł
Opłaty niewliczone w cenę kursu:        
BADANIA LEK. DO ZAWODU KIEROWCY dla słuchaczy CENTRUM ---- ---- 250,00 zł
BADANIA PSYCH. DO ZAW. KIEROWCY dla słuchaczy CENTRUM ---- ---- 150,00 zł
OPŁATA ZA EGZ PAŃSTWOWY SZKOLENIE OKR. ---- ---- ---- brak egz.

 

OPŁATA RATALNA ZA KURSY - w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 250 zł (zadatek) za każdą kategorię wpłata przed badaniem lekarskim, należność  w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi  klienta: tel.56 654 33 44  kom. 62 12345 00  lub mailem na: biuro@asmajer.pl

Wszystko o kursie

PLANOWANE TERMINY KURSÓW

Sam ustalasz termin rozpoczęcia kursu i kiedy uczestniczysz w zajęciach. Ważne żebyś odbył wymaganą ilość godzin zajęć w dowolnym okresie i dowolnym czasie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która:

 • Przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP, ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, nie jest obywatelem Państwa członkowskiego UE, ale ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

UPRAWNIENIA UZYSKANE PO SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu wpisu do prawa jazdy, można pracować w zawodzie kierowcy.

WIĘCEJ O SZKOLENIU

 • Szkolenie prowadzone jest w formie kursu i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, podzielonych na: część podstawową - dla prawa jazdy wszystkich kategorii, część specjalistyczną - dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E i D, D+E, D1, D1+E
 • Kurs podstawowy e-learning, (PREFEROWANY) szkolenie na kursie odbywa się indywidualnie. Oznacza to, że może szkolić się w dowolnym czasie i w dowolnym tęmpie. Szkolenie jest prowadzone przy pomocy specjalistycznego certyfikowanego oprogramowania wspierającego proces kształcenia e-kierowca.pl. Szkolenie odbywa się pod nadzorem uprawnionego trenera-wykładowcy.
 • Wszystkie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej kończą egzaminem państwowym w siedzibie ośrodka, który jest prowadzony przez komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

NA KURSIE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH SPOTKACIE PAŃSTWO

 • Stałą opiekę kierownika CENTRUM, jest on dostępny codzienne w godzinach pracy BOK,
 • Starannie dobieranych instruktorów i wykładowców, o wysokich kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem, co z przygotowaniem pedagogicznym i wypróbowanymi metodami prowadzenia zajęć daje gwarancję wysokiej zdawalności na egzaminach państwowych,
 • Dostęp do aktualnych pytań egzaminacyjnych komputerowych, jak również opracowanych na własnych skryptach,
 • Dwie sale komputerowe na 25 indywidualnych miejsc, wszystkie komputery posiadają szybki internet, oraz dostęp do certyfikowanego oprogramowania e-learnigowego „SZKOLENIE OKRESOWE” i „KWALIFIKACJA WSTEPNA” - E-KIEROWCA, możliwość odbywania ćwiczeń komuterowych na II zmianie do godziny 20.00
 • W kwalifikacji wstępnej jazdy w warunkach specjalnych, bezpiecznie, wykonają Państwo na wysokiej klasy symulatorze firmy CARGO, symulator jest dostępny na placu do manewrów podstawowych w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska
 • Co zyskuje kursant podczas szkolenia na symulatorze?
 • Możliwość ćwiczenia różnorodnych tras na kilku pojazdach ze zmiennym ładunkiem
 • Dowolną modyfikacje trasy Symulowanie zaskakujących sytuacji drogowych
 • Ćwiczenie jazdy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i drogowych
 • Wielokrotne powtarzanie tej samej sytuacji,
 • Możliwość poznania skutków jazdy po spożyciu środków odurzających i alkoholu
 • Nagrania z przebiegu ćwiczenia, które jest podstawą do omówienia błędów i wprowadzenia korekty zachowań

Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych prowadzone szkolenia odznaczają się bardzo dużym realizmem oraz skutecznością. Kursanci chętnie korzystają z tego typu szkoleń, chwaląc dostępne trasy oraz ich modyfikacje. Z ochotą testują nawet najtrudniejsze warunki i zaskakujące sytuacje drogowe.

 • Do jazdy w warunkach miejskich jak i na placu do manewrów podstawowych, jest dostępny samochód marki MAN TGL 12.250 oraz MAN TGL 12.240,
 • Możliwość opłat ratalnych za kurs w czasie jego trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 400 zł następne w 3 ratach.