Badania w AS-MED-zie


Badania kierowców w AS-MED odbywają się 2 razy w tygodniu.

W AS-MED można wykonać wszystkie badania lekarskie i psychologiczne wyłącznie do otrzymania prawa jazdy oraz do wykonywania zawodu kierowcy.

Niezbędna jest  wcześniejsza rejestracja , dzięki którym możesz zrobić wszystkie badanie jednego dnia i zaoszczędzić swój czas.

W AS-MED posiadamy wyposażoną w niezbędny sprzęt diagnostyczny salę badań. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców. Nasza oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych zapisujących się na kurs prawa jazdy w Toruniu, kierowców zawodowych, jak i firm.


KANDYDACI NA KIEROWCÓW I KIEROWCY BEZ REJESTRACJI NIE BĘDĄ BADANI !!!

Image

Dla kogo są przewidziane badania ?

Kierowców kandydatów na kurs prawa jazdy.
Osób posiadających prawo jazdy i przedłużających jego ważność
Kierowców zawodowych
Osób używających pojazdy służbowe
Instruktorów nauki jazdy, instruktorów doskonalenia technik jazdy i egzaminatorów
Pojazdów uprzywilejowanych /przewożących wartości pieniężne
Osób skierowanych na badanie przez lekarza

Poniżej znajdują się pliki do pobrania z treścią skierowań do lekarza lub psychologa. Kliknij w ikonę aby pobrać dokument. W przypadku pytań lub chęci zapisu na badania  zapraszamy do kontaktu z naszą szkołą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej strony.

Badania psychologiczne KIEROWCÓW

Pracownia Psychologiczna psycholog Grzegorz Górecki

Badania odbywają się 2 razy w tygodniu:
Rejestracja

KIEROWCY -  Z Centrum Szkolenia MAJER, oraz inni kierowcy

BĘDĄ BADANI WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI W BOK

od 8.00 do 17.00 osobiście lub telefonicznie tel. kom.: 72 12345 00, tel.: 56 654 33 44

Badania lekarskie
KIEROWCÓW

Gabinet lekarski: lek. med. Dariusz Kosiński Specjalista medycyny pracy

Badania odbywają się 2 razy w tygodniu: 
Rejestracja

KIEROWCY- Z Centrum Szkolenia MAJER, oraz inni kierowcy

BĘDĄ BADANI WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI W BOK

od 8.00 do 17.00 osobiście lub telefonicznie tel. kom.: 72 12345 00, tel.: 56 654 33 44

Cennik badań psychologicznych

Wykonujemy WYŁĄCZNIE nastepujące rodzaje badań:

Cena*:

 Kierowców wykonujących transport drogowy (skierowanie) 150 zł
 Kierowców pojazdów uprzywilejowanych (skierowanie) 150 zł
 Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów i instruktorów, egzaminatorów (skierowanie) 150 zł
 Kierowców skierowanych przez policje za punkty karne (skierowanie) 150 zł
 Kierowców skierowanych przez policję za kierowanie w stanie nietrzeźwości (skierowanie) 150 zł
 Kierowców lub kandydatów na kierowców skierowanych przez lekarza (skierowanie) 150 zł
 Kierowców lub kandydatów na kierowców skierowanych przez jednostki sił zbrojnych 150 zł

Cennik badań lekarskich

Wykonujemy WYŁĄCZNIE następujące rodzaje badań:

Cena*:

Kandydat na kierowcę lub kierowca w kat. A.A 1 ,A2 B, E do B, B1

Dla kandydatów z Centrum Szkolenia MAJER

200 zł

160 zł

Dla kandydat na kierowcę lub kierowca w kat. C,E do C C1,E do C1

200 zł

 Kandydat na kierowcę lub kierowca w kat. D, E do D, D1, E do D1 250 zł
 Badania kierowcy pojazdu uprzywilejowanego 250 zł
 Badania kierowcy do wykonywania zawodu (kwalifik. wstępna, szkolenie okresowe)

250 zł

 

* Ceny badań na podstawie art.79a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. "O kierujących pojazdami" (Dz.U. z 2011 r. nr 30 poz. 151 z późn. zmianami)