Zapoznaj się z ofertą kursów dla kierowców zawodowych

Kursy ADR i dozorowe

Cena szkolenia
Szkolenie ADR początkowe Zajęcia Cena
Kurs podstawowy ADR towary niebezpieczne wszystkich klas 24h 550,00zł
Kurs specjalistyczny ADR towary niebezpieczne w cysternach 16h 400,00zł
Kurs specjalistyczny ADR towary niebezpieczne klasa 1 8h 450,00zł
Kurs specjalistyczny ADR towary niebezpieczne klasa 7 8h 450,00zł
     
Szkolenie ADR doskonalące    
Kurs podstawowy ADR towary niebezpieczne wszystkich klas 8h 400,00zł
Kurs specjalistyczny ADR towary niebezpieczne w cysternach 16h 250,00zł
Kurs specjalistyczny ADR towary niebezpieczne klasa 1 5h do uzgod.
Kurs specjalistyczny ADR towary niebezpieczne klasa 7 5h do uzgod.
     
Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych    
Kurs z obsługi armatury,napełnianie i opróżnianie cystern 8h 650,00zł
Wszystko o kursie

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Szkolenie zintegrowane obejmuje kurs podstawowy w ramach kursu początkowego lub doskonalącego prowadzone łącznie z kursem lub kursami specjalistycznymi

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat,
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym,
 • posiada ważne zaświadczenia ADR, w przypadku kierowcy, który chce przedłużyć uprawnienia.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na kurs ADR:

 • Dokument potwierdzający ukończone 21 lat, kserokopia prawa jazdy, kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach przedłużających uprawnienia, oraz czytelnie wypełniony wniosek o udział w szkoleniu i dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Więcej o szkoleniu ADR

 • Uprawnienia specjalistyczne, tj. cysterny, klasa 1, klasa 7 otrzymuje kierowca, który posiada uprawnienia podstawowe.
 • Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs ADR.
 • Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Centrum Szkolenia MAJER w Toruniu przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Kursy dozorowe:

 • Kurs dozorowy - Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Kurs dozorowy - Obsługa armatury, napełniania i opróżniania cystern do transportu np. paliwa.
 • Szkolenie trwa 1 dzień 8 godzin - Kończy się egzaminem przed komisją TDT

NA KURSACH DOZOROWYCH SPOTKACIE PAŃSTWO

 • Stałą opiekę kierownika CENTRUM, jest on dostępny codzienne w godzinach pracy BOK.
 • Starannie dobieranych instruktorów i wykładowców, o wysokich kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem, co z przygotowaniem pedagogicznym i wypróbowanymi metodami prowadzenia zajęć daje gwarancję wysokiej zdawalności na egzaminach państwowych, kurs ADR prowadzi oficer Państwowej Straży Pożarnej, a kurs Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych prowadzi inspektor Transportowego Dozoru Technicznego.
 • Szkolenie jest prowadzone przy pomocy certyfikowanego oprogramowania ADR w systemie profesjonalnego szkolenia e-kierowca.pl. Jest również dostęp do aktualnych pytań egzaminacyjnych komputerowych,
 • Wykłady są prowadzone w wygodnym dla Państwa terminie (w piątki popołudniu, oraz w soboty i niedziele) i staramy się, aby egzamin był w poniedziałek.
 •  Zdawalność na kursach u nas jest bardzo wysoka i w ostatnich miesiącach wyniosła 100 %.