WAŻNE KOMUNIKATY

CENTRUM SZKOLENIA MAJER

JEST NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO

Jako jedyna w TORUNIU posiada AKREDYTACJĘ  BYDGOSKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzenie kursów w zakresie :

  • Kwalifikacji wstepnej w zakresie przewozów drogowych towarów i osób
  • Szkolenia instruktorów nauki jazdy
  • Szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie kategorii B,C, E do C    

 

PROWADZIMY WYKŁADY METODĄ TRADYCYJNĄ, NA SALI WYKŁADOWEJ

Zajęcia metodą tradycyjną odbywają się w dwóch salach wykładowych, miejsca dla słuchaczy są rozmieszczone z zachowaniem zalecanych odstępów. Sale są stale przewietrzane za pomocą rekuperatora. Przed rozpoczęciem zajęć codziennie są ozonowane. Każdy słuchacz przed zajęciami ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

 PROPONUJEMY RÓWNIEŻ ODBYCIE SZKOLENIA W INNYCH FORMACH

  • Kurs „eksternistyczny” po samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu teoretycznego w WOR-dzie, praktyczna nauka jazdy w CENTRUM.
  • Kurs „eksternistyczny” po przygotowaniu się do egzaminu w CENTRUM jako wolny słuchacz, przystąpienie do egzaminu teoretycznego w WORD-dzie, praktyczna nauka jazdy w CENTRUM.

*- informacja w BOK-u